Fastigheten
Våra klienter bor i egna rum med invalid-wc och dusch. Rummen kan inredas med klientens möbler och prydnader för att skapa en hemlik och bekant miljö. I rummen finns också kylskåp.

Service
På Tunaro vårdas klienterna till livets slut. För nuvarande reserveras platserna via Esbo stad.

Fotvårdare, kosmetolog, frisör och fysioterapeut har regelbundet mottagning på vårdhemmet.

Måltider
Utöver måltiderna som serveras i vår ljusa, stora matsal, tillreder vi ofta mat och bakar tillsammans.

Personal
Vår svenskspråkiga personal består av en enhetsansvarig hälsovårdare och yrkeskunniga medarbetare. Vi finns på plats alla dagar dygnet runt. Vi utgår ifrån klienternas egna livsberättelser och bakgrund för att på bästa sätt kunna vårda och bemöta dem på deras egna villkor, med respekt, värdighet och omsorg.