Styrelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956. Vi erbjuder boende, service och vård på svenska för äldre personer i Esbo. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo. Vi på Winbergs utgår ifrån livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vårt arbetssätt är personcentrerat och vi värnar om människan som en helhet.

Styrelsen för Hugo och Maria Winbergs stiftelse består av följande medlemmar:

Kaj-Erik Lindberg
styrelseordförande
tel 0400 411 108

Thea Kusénius
viceordförande, donationer och testamenten
thea.kusenius[at]gmail.com

Bror Träskbacka
styrelsemedlem
bror.traskbacka[at]gmail.com

Heidi Juslin-Sandin
styrelsemedlem
juslin.sandin[at]gmail.com

Stephan Salenius
styrelsemedlem
stephan.salenius[at]fimnet.fi

Håkan Nyman
suppleant

Nina af Hällström
suppleant

Taina Sandberg
suppleant