Styrelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956. Vi erbjuder boende, service och vård på svenska för äldre personer i Esbo. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo. Vi utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande.

Styrelsen för Hugo och Maria Winbergs stiftelse består av följande medlemmar:

Kaj-Erik Lindberg
styrelseordförande
tel 0400 411 108

Thea Kusénius
viceordförande, donationer och testamenten
thea.kusenius[at]gmail.com

Bror Träskbacka
styrelsemedlem
bror.traskbacka[at]gmail.com

Nina af Hällström
styrelsemedlem
nina.afhallstrom[at]gmail.com

Stephan Salenius
styrelsemedlem
stephan.salenius[at]fimnet.fi

Håkan Nyman
suppleant

Heidi Juslin-Sandin
suppleant

Tiina Kujala
suppleant