Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo. Vi på Winbergs utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande. Välkommen till oss!

Vi är aktiva medlemmar i Förbundet för Privata Svenska pensionärshem, GeRo rf. Vår verksamhetsledare Annika von Schantz verkar som sekreterare i styrelsen.
Klicka här för att komma till GeRo:s egna hemsidor.

Winbergska stiftelsen

Frihet är det bästa

På grund av rekommendationerna av myndigheterna har våra seniorer inte denna vår rört sig helt fritt i samhället, men frihet och trygghet i vars och ens boende är ändå av högsta prioritet.

Bor man hemma är man fri att komma och gå som man vill. Det gäller också dem som har sina hem på seniorboendet Tunaberg.
­– Det är härligt, säger Astrid.
Men det är inte endast friheten att komma och gå man vill som skapar hemkänsla. Den uppstår också som en följd av att man naturligtvis kan inreda sitt hem som man vill.
– Jag har en stor, vit moraklocka som för mig är förknippad med många kära minnen. Den ska jag skapa rum för i mitt hem.

Barbro säger att hon kände sig hemma redan innan hon flyttade till seniorboendet. Och hemkänslan har blivit bara djupare.
– Jag har inrett mitt hem så, att jag skapat tre rum genom att möblera på ett särskilt sätt. Och mitt hem visar jag gärna upp för den som är intresserad.

Bösse flyttade in lite för jul efter att hans dotter ”hittat” Tunaberg.
– Sedan december har jag besökt mitt gamla hem, som jag alltså har kvar, en enda gång. Jag kom nog gärna tillbaka hit. Jag har ingenting att klaga på här.

Det som speciellt tilltalat Calle och skapat hans hemkänsla är frånvaron av det han kalla ”vitrockar”.
– Ser jag personal i vita rockar är det för mig ett tecken på att jag inte är frisk. Dessutom är de anonyma. Här finns inte sådana vitrockar, alltså är jag frisk och blir hörd, säger Calle med ett leende.

Sven-Eric kommer då och då på sig själv med att tänka på sitt hem som den bostad där han bodde i över tjugo år.
­– Men småningom blir Tunaberg säkert det jag menar med hem. Allt har sin tid. För Sven-Eric har det varit och är viktigt att ha med sig bekanta saker.
– Det är ju en del av mitt hem. Men det viktigaste är i alla fall de minnen jag bär med mig oberoende av var jag fysiskt bor. Minnena ger hemkänsla.

För personalen på Tunaberg är det helt klart, att bostäderna är seniorernas hem och att personalen är på besök i hemmen.

Tunaberg erbjuder hjälp med planering av flytt och via Tunabergs samarbetspartners kan allt från städning till försäljning av bostad ordnas. Tag gärna kontakt med verksamhetsledare Annika von Schantz, tel 040 537 0376.

Gruppfoto av seniorer som diskuterar Bo hos oss 27 02 2020

Seniorer tillsammans med närvårdare Gunilla Stenberg och verksamhetsledare Annika von Schantz.

Livet går vidare och våren är som vackrast på Tunaberg

Trots läget i världen med coronakris och social distansering går livet vidare på Tunaberg seniorhem. Våren är som vackrast och vi njuter på vår gård och i de gröna omgivningarna. Tunabergs trädgård är under arbete och nya införskaffningar görs. Vid seniorhemmet finns lediga bostäder att hyra, samt även ett gästrum för kortare besök.

Flytta till ditt seniorhem i god tid

Vänta inte för länge med att flytta till seniorboende!

Det gemensamma rådet ger seniorerna Astrid, Barbro, Calle och Marianne med en mun. De vet vad de talar om. De har flyttat från sina gamla hem till Tunaberg seniorhem.

– Flytta så länge ni orkar, uppmanar Calle.
– Jag fattade mitt flyttbeslut för sent, erkänner Marianne.
– Jag ångrar att jag inte flyttade tidigare och kunde börja njuta av mitt nya hem.

Nu känner och vet de alla att flyttbeslutet var rätt beslut, men innan de fattade det fanns en hel del att tänkte på och att göra. En sak är, att då man flyttar från en större bostad där man bott i årtionden till en mindre, måste man på ett eller annat sätt göra sig av med en hel del saker.
– Har man barn och barnbarn tar de kanske en del saker, men det mesta av dem som inte ryms i det nya hemmet får man nog göra sig av med på annat sätt, är en gemensam erfarenhet.

Barbro berättar att hon först sålde lite, men fortfarande hade mycket kvar.
– Det kändes kanske lite makabert, men jag tog kontakt med en firma som köpte upp sterbhus, berättar Barbro med glimten i ögat. Firman köpte det som hon inte längre hade nytta av eller fick rum för.

En annan möjlighet, som Calle påminner om, är att låta en auktionsfirma ta hand om det som inte gått åt eller kan tas med till det nya och ofta märkbart mindre hemmet.
– Det fungerar riktigt bra!

Tunaberg erbjuder också hjälp med planering av flytt och via Tunabergs samarbetspartners kan allt från städning till försäljning av bostad ordnas. Tag gärna kontakt med verksamhetsledare Annika von Schantz, tel 040 537 0376.

Tunaberg seniorhem

Hälsningar från seniorerna på Tunaberg

Flaggstången mellan husen Hugo och Maria har blivit något av en medelpunkt för tunabergarnas umgänge med besökare under coronakrisen. Här kan man, trots restriktionerna, träffas och umgås på föreskrivet avstånd. Men kramas får man inte.
– Och inte pussas heller, fyller Sven Erik på.

Trots att ett visst umgänge med utomstående ordnar sig är besöksförbudet och andra restriktioner naturligtvis irriterande. Men den goda andan förefaller det inte vara något fel på. Varken bland personalen eller seniorerna.
– Det går nog bra, sammanfattar Calle och får instämmande nickar av de övriga i samtalsgruppen.

Maten är en viktig del av vardagen. När det gäller den är alternativen följande: Man kan gå till matsalen och njuta av hemlagad mat från Karins kök. Man kan också köpa halvfärdigt och tillreda maten i egen bostad eller om man vill så kan man handla och kocka hemma som i vilket kök som helst.
– Det har jag valt att göra, säger Sven-Erik.
– Då jag kom hit lagade jag min mat själv för jag tycker om matlagning. Men sedan gjorde jag ”misstaget” att äta maten från Karins kök och det har jag huvudsakligen gjort sedan dess, berättar Barbro.
– Man slipper ju dessutom disken och behöver inte annat än äta.

I Karins kök lagas allt själv. Från maten till svagdrickan och knäckebrödet. Knäckebrödet är enligt seniorerna något som närmast kan sägas vara beroendeframkallande.
– Det måste vara något speciellt som de lägger i knäckebrödet som skapar beroende, säger Bösse med ett leende.
Till matbilden hör att man infört temakvällar med pizza, blinier och annat som önskas.

Då man inte står vid flaggstången eller äter kan herrarna delta i klubbaftnar och damerna i en syjunta. Och där är det inte ett måste att sy. Och längs med dagen delar man med sig av minnen och goda råd. Inte undra på att det är som Calle säger: Det går nog bra. Och ännu bättre blir det förstås när restriktionerna lyfts.

Gården från balkongen

Mariahuset invigdes 1.10

Annika önskar välkommen

Verksamhetsledare Annika von Schantz önskar alla välkomna till öppningsfesten för Mariahuset.

Grupp

Från vänster Annika von Schantz, Elisabeth Rehn, Bo-Göran Åstrand, Kaj-Erik Lindberg och  Kira Ertman.

Skål för Maria

Tunaberg seniorhem består nu av 66 lägenheter

Dagg

Mariahuset är byggt på stiftelsens tomt  i Distby i Esbo. Mariahuset består av 41 nya fräscha lägenheter för seniorer att hyra och är en del av Tunaberg seniorhem.

Vänligen kontakta verksamhetsledare Annika von Schantz för närmare information, tel 040 537 0376.

Stiftelsen beviljades symbolerna Nyckelflaggan och Ett samhälleligt företag


Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat
Hugo och Maria Winbergs stiftelse symbolen Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter arbetstagare i Finland. Stiftelsen har även fått rätt att använda symbolen Ett samhälleligt företag som tecken på att man lyckats förena kommersiella och samhälleliga mål.

Nyckelflaggan står som symbol för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att beviljas symbolen är att produkten är tillverkad eller tjänsten producerad i Finland.

– Hugo och Maria Winbergs stiftelse är en inhemsk, icke vinstdrivande stiftelse som grundades år 1956. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer i huvudstadsregionen. Den finlandssvenska kulturen och de finlandssvenska traditionerna är viktiga för oss. Nyckelflaggan är den främsta symbolen för inhemsk service och vi är stolta över att ha beviljats rätten att använda de båda symbolerna, säjer Annika von Schantz, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Symbolen Nyckelflaggan är mycket välkänd. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner 85 % av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket väl eller ganska väl. De flesta finländare (70 %) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.

Nyckelflaggans varumärkeschef Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett aktivt val som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till konsumenter och kunder, säger Pohjoiskoski.

Samhälleliga företag kan vara verksamma inom vilken bransch som helst oavsett företagsform. Symbolen Ett samhälleligt företag hjälper att identifiera dessa företag på ett tillförlitligt sätt. Symbolen kan beviljas företag som grundats i syfte att göra gott i samhället och vars vinst till största del används för att lösa samhälleliga problem eller miljöproblem. Dessutom är det viktigt att man kan påvisa affärsverksamhetens samhälleliga effekter och att verksamheten bedrivs på ett öppet sätt.

– Samhällelig företagsverksamhet erbjuder ett nytt perspektiv inför den finländska välfärdsstatens framtid. Företag som beviljats märket Ett samhälleligt företag bygger samhället genom positiva värderingar. Dessa företag gör gott och delar med sig av det, säger varumärkeschef Niina Ollikka från Förbundet för Finländskt Arbete.

För närmare information vänligen kontakta:

Annika von Schantz, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr, tfn 040 537 0376, annika.vonschantz@winbergs.fi

Nina Pohjoiskoski, varumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi
Niina Ollikka, varumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Hugo och Maria Winbergs stiftelse verkar inom äldreomsorgen i huvudstadsregionen. Stiftelsen upprätthåller vårdhemmet Tunaro i Kilo i Esbo och seniorhemmet Tunaberg i Distby i Esbo. I oktober 2019 står det nya Mariahuset färdigt på samma tomt i Distby där Hugohuset verkat i dryga 20 år. Därefter kan stiftelsen erbjuda totalt 87 bostäder med vård och service i enlighet med klientens behov. Personalens arbetssätt är klientcentrerat utgående från den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse. https://www.winbergs.fi

Nyckelflaggan är en symbol som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Ca 4 000 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Företag som beviljats symbolen Ett samhälleligt företag löser samhälleliga problem eller miljöproblem i sin verksamhet. De använder största delen av sin vinst för att främja sitt samhälleliga syfte. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/ett-samhalleligt-foretag/

Förbundet för Finländskt Arbete strävar efter att främja uppskattningen för finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar symboler som vittnar om finländskt arbete, påverkar köpbeslut och utmanar arbetslivet till förnyelse. https://suomalainentyo.fi/sv/