Trivsel, trygghet och gemenskap

Nya cykeln

Seniorhem och vårdhem i Esbo

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo.
Vi erbjuder mångsidiga boendeformer:
– bostad med eller utan vård och service, skräddarsytt enligt eget behov
– färdigt möblerad och inflyttningsklar bostad
– bostad samt skilt gästrum för tillfälligt boende, tex. under reparation hemma, intervallvård eller under konvalescens. Passar även för besökare.
För närmare information, vänligen kontakta Annika von Schantz, verksamhetsledare, tel 040 537 0376

Restriktioner pga coronaviruset covid-19:
Besök på Tunaberg: Max 1 h av 1-3 personer tillåtna. Alla besökare bör bära mask!
Besök på Tunaro: Ring vårdartel  050 342 5714  då ni vill planera ett besök.