Trivsel,
trygghet och
gemenskap

Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr

Stiftelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo.

Tunaberg seniorhem

Välkommen till Tunaberg seniorhem!

Tunaro vårdhem

Välkommen till Tunaro vårdhem!

Vi söker vårdare till Tunaro!

Kom och jobba med oss i vårt glada team.
Vi behöver vårdare för morgon- och kvällsskift.
Också sommarvikarier! 

Ring till Maria på Tunaro vårdhem.
Maria Smolsky, ledande vårdkoordinator, tel 040 837 6463.

Restriktioner pga coronaviruset covid-19:
Besök på Tunaro: Alla besökare bör bära mask!