Trivsel,
trygghet och
gemenskap

Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr

Stiftelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo.

Tunaberg seniorhem

Välkommen till Tunaberg seniorhem!

Tunaro vårdhem

Välkommen till Tunaro vårdhem!

Vi säjer Tack och Välkommen!

Verksamhetsledare HvM Annika von Schantz har valt att gå i pension från och med 1.3.2024. HvM Susann Martin börjar som ny verksamhetsledare vid Hugo och Maria Winbergs stiftelse samma dag.

Läs vår intervju med Annika och Susann genom att klicka här https://winbergs.fi/stiftelsen/