Trivsel,
trygghet och
gemenskap

Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr

Stiftelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo.

Tunaberg seniorhem

Välkommen till Tunaberg seniorhem!

Tunaro vårdhem

Välkommen till Tunaro vårdhem!

Välkommen till Winbergs!

Vid Tunaberg seniorhem bor i dag cirka 75 seniorer och vid Tunaro vårdhem 21 seniorer.
På Winbergska stiftelsen jobbar i dag över 50 personer, alla proffs inom egen bransch.
Hör av Dig om Du vill veta mera om vår verksamhet och vår fina winbergska gemenskap!