Trivsel,
trygghet och
gemenskap

Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr

Stiftelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo.

Tunaberg seniorhem

Välkommen till Tunaberg seniorhem!

Tunaro vårdhem

Välkommen till Tunaro vårdhem!

Seniorhem och vårdhem i Esbo

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo. Välkommen att bo bekvämt, med vård, service, sällskap och aktiviteter!

 

För närmare information, vänligen kontakta
Annika von Schantz, verksamhetsledare, tel 040 537 0376.

Restriktioner pga coronaviruset covid-19:
Besök på Tunaro: Alla besökare bör bära mask!